Wat bij een ongeval ?

  • Download en druk het ongevallenformulier af.

  • Laat het 2de blad invullen door de geneesheer.

  • Vul zelf op het eerste blad de linker kolon zo goed mogelijk in.

  • Breng de ingevulde documenten zo spoedig mogelijk binnen bij de secretaris van de club.

De documenten MOETEN binnen de 21 kalenderdagen na datum van het ongeval bij de bond in Brussel liggen!

Indien dit later is dan komt de verzekering van de KBVB hier niet in tussen.

Download hier het ongevallen formulier